NAŠe sestřičky

Michaela Židová

diabetologie / Broumov

vedoucí sestra pro odbornost diabetologie

edukační sestra

Klára Ostradecká

kardiologie, interna / Broumov

vedoucí sestra pro odbornost kardiologie

Bc. Monika Sokolová

kardiologie, interna / Broumov

 

Miriam Hrubá

kardiologie, diabetologie, interna / Jaroměř

 

Bc. Petra Rýdlová

kardiologie, diabetologie, interna / Náchod

Eva Stonnerová

diabetologie / Broumov

Světluše Prouzová

diabetologie, interna / Náchod 

 

Bc. Lenka Školníková

plicní / Broumov 

Lenka Rýdlová, DiS.

studijní koordinátorka

NAŠE ASISTENTKY

 

Andrea Tlapáková

diabetologie / Broumov

Jitka Marková

kardiologie, interna / Broumov

Ladislava Voltrová

kardiologie, diabetologie, interna / Jaroměř

vedoucí pracoviště Jaroměř

Andrea Duchatschová

kardiologie, diabetologie, interna / Náchod

Bc. Ivana Sílová

studijní koordinátorka