• DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE
  •  Specializujeme se na prevenci, diagnostiku a léčbu cukrovky. Na našich pracovištích se lze objednat do poradny pro cukrovku v těhotenství.
• KARDIOLOGICKÁ AMBULANCE
  • Prevence, diagnostika a léčba onemocnění srdce. Na našich pracovištích vyšetřujeme jícnovou echokardiologii a provádíme echokardiografické vyšetření (ultrazvuk srdce).
KARDIOLOGICKÁ AMBULANCE HRADEC KRÁLOVÉ
• INTERNÍ AMBULANCE
  • Specializujeme se na endokrinologii. Naše pracoviště je vybaveno denzitometrem pro měření hustoty kostí.
• PLICNÍ AMBULANCE  
  • Specializované pracoviště pneumologie je zabývá diagnózou a léčba pacientů s onemocněním plic, provádíme základní vyšetření pomocí spirometrie.
• AMBULANCE SPÁNKOVÉ MEDICÍNY
• AMBULANCE TĚLOVÝCHOVNÉHO LÉKAŘSTVÍ
  • Klidové EKG s popisem, sportovní prohlídky se zátěží i bez zátěže – bicyklová ergometrie, spiroergometrie, sonografie
• VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ
• EDUKAČNÍ CENTRUM PRO DIABETIKY

 

• PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ AMBULANCÍ
 
• Smluvní zdravotní pojišťovny
• Lékárna HAMRA Náchod