KARDIOLOGICKÁ, DIABETOLOGICKÁ A INTERNÍ AMBULANCE 
PLICNÍ AMBULANCE
Všeobecné praktické lékařství

Zdravotnické služby v odbornosti kardiologie, diabetologie a vnitřního lékařství poskytujeme na našich pracovištích v Broumově, Náchodě a v Jaroměři, zdravotnické služby v odbornosti plicního lékařství (pneumologie) poskytujeme na našem pracovišti v Broumově.

EDUKAČNÍ CENTRUM PRO DIABETIKY NÁCHOD

V našem edukačním procesu se pacienti setkají s několika fázemi edukace. Počáteční edukace u nově diagnostikovaného pacienta provádí lékař, následné edukace a reedukace provádí erudovaná sestra. Edukace u nás probíhají jak individuálně, tak po skupinách. Skupinové edukace jsou přizpůsobeny pro velmi malé skupinky pacientů se stejným typem diabetu. Při setkáních si pak pacienti kromě edukace lékařem nebo sestrou o nemoci mezi sebou povídají, vzájemně si vyměňují své zkušenosti s nemocí, což je pro pacienty také velkým přínosem.

„Vzhledem k pandemii výskytu diabetu se edukace (výchova, vzdělávání) diabetiků stává nedílnou součástí jejich léčby“, říká MUDr. Alica Veselá, vedoucí lékař Diabetologického edukačního centra v Náchodě.