Vyšetření hustoty kostí v Jaroměři

Denzitometrie je moderní vyšetřovací metoda ke stanovení hustoty kostní tkáně, k posouzení pevnosti kostí, předcházení zlomenin a pro včasné zahájení léčby osteoporózy. Vyšetření v naší ambulanci je možné provést:

- na základě doporučení odborného lékaře s plnou úhradou pro pojištěnce všech zdravotních pojišťoven kromě OZP (207)

- na vyžádání pacienta cena základního vyšetření (měření v jedné oblasti) je 300 Kč. U České průmyslové zdravotní pojišťovny a Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra možnost následného proplacení v rámci preventivních programů

KARDIOLOGICKÁ, DIABETOLOGICKÁ A INTERNÍ AMBULANCE

Dr. Ed. Beneše 191, 551 01 Jaroměř (budova polikliniky)

telefon: 491 727 920, mobil: 722 190 777

objednání denně 7 - 15 hodin