Články

Akce pro veřejnost

Pořádáme školení a kurzy první pomoci pro děti, dospělé, zdravotníky i složky IZS, odborné přednášky a osvětové akce pro širokou veřejnost se zaměřením na prevenci zdraví. Podporujeme sportovní a další akce věnující se zdravému životnímu stylu.

Kurzy první pomoci

Pro každého z nás je setkání s těžkým úrazem nebo bezvědomím stresovou situací a lépe ji zvládneme, budeme-li na ni připraveni. Je důležité vědět, jak máme v krizových situacích postupovat.

Při zástavě dechu rozhoduje o životě a smrti prvních 5 minut. Uvědomíme-li si, že se za běžných podmínek dostaví záchranná služba za 6 - 8 minut od nahlášení příhody, je to přesně těch několik minut, o které stojí za to bojovat. Správně provedené a především okamžité jednoduché úkony laické první pomoci výrazně prodlužují čas reálné naděje na záchranu života.

Den prevence diabetu

S mottem: “Nenechte cukrovku, aby vám ničila život. Nechte si svůj cukr změřit včas.“ pravidelně pořádáme akci pro veřejnost, kde se zaměřujeme na prevenci tohoto onemocnění. Měříme občanům krevní cukr, krevní tlak a tělesný tuk, poskytujeme poradenství o správné výživě a životosprávě. Akce pořádáme v rámci odborných konferencí pro zdravotníky a to na jaře v Broumově a na podzim v Náchodě.