Diabetologické ambulance

V našich ambulancích se zaměřujeme na prevenci a komplexní léčbu diabetu (DM1 a DM2), hypertenze (vysoký krevní tlak) a dyslipidémie (porucha metabolismu tuků).

Naše diabetologické ambulance:

Broumov
Náchod
Jaroměř
Broumov

 

Léčíme pacienty s rozvinutými komplikacemi diabetu, zároveň pečujeme o pacientky s gestačním diabetem (těhotenská cukrovka) a pacienty s poruchou glukózové tolerance (fáze před vznikem cukrovky).

V rámci diagnostiky provádíme měření HbA1c (glykovaný hemoglobin, tzv. dlouhý cukr) s okamžitým výsledkem, aplikujeme glukózové senzory (24 hodin monitorování glykemie na 7 dní), provádíme diagnostiku ischemické choroby dolních končetin a vyšetřujeme EKG. 
Velkou pozornost věnujeme edukaci pacientů. Provádíme opakovaná zaškolení v aplikaci inzulinu inzulinovým perem a měření glykémie glukometrem (přístroj na domácí měření hladiny krevního cukru), využíváme služeb nutričního terapeuta. 

 

EDUKAČNÍ CENTRUM PRO DIABETIKY

V našem edukačním procesu se pacienti setkají s několika fázemi edukace. Počáteční edukace u nově diagnostikovaného pacienta provádí lékař, následné edukace a reedukace provádí erudovaná sestra. Edukace u nás probíhají jak individuálně, tak po skupinách. Skupinové edukace jsou přizpůsobeny pro velmi malé skupinky pacientů se stejným typem diabetu. Při setkáních si pak pacienti kromě edukace lékařem nebo sestrou o nemoci mezi sebou povídají, vzájemně si vyměňují své zkušenosti s nemocí, což je pro pacienty také velkým přínosem. 

„Vzhledem k pandemii výskytu diabetu se edukace (výchova, vzdělávání) diabetiků stává nedílnou součástí jejich léčby“, říká MUDr. Alica Veselá, vedoucí lékař Diabetologického edukačního centra v Náchodě.

Kancelář společnosti | Doručovací adresa

EDUMED s.r.o.
Čechova 408
547 01 Náchod
email: info@edu-med.cz

Sídlo společnosti | Fakturační údaje

EDUMED s.r.o.
Dělnické domy 81,
550 01 Broumov
IČ: 27485820 | DIČ: CZ27485820