Kardiologické ambulance

Naše kardiologické ambulance

Broumov
Náchod
Jaroměř
Hradec Králové

 

Dispenzarizujeme pacienty se srdečním selháním, srdečními arytmiemi, hypertenzí, o pacienty po infarktu myokardu, po CMP, také o pacienty s chlopenními vadami či po ICD. 
U pacientů provádíme klinická vyšetření (EKG, změření TK, vyšetření pacienta lékařem) a další specializovaná vyšetření jako je echokardiografické vyšetření transtotakální (přes hrudník) a transesofageální (vyšetření jícnovou sondou), zátěžové testy (bicyklová ergometrie, bězecký pás, spiroergometrie), test na nakloněné rovině (HUT test), EKG Holter (24hodinové sledování EKG), tlakový Holter (24hodinové sledování tlaku). 

 

PORADNA PRO SRDEČNÍ SELHÁNÍ

Protože prognóza pacientů se srdečním selháním záleží i na časném nasazení léků na srdeční selhání, a některé z nich se musí titrovat postupně, důležité pro pacienta se srdečním selháním je dostat se k specialistovi na srdeční selhání časně.


Srdeční selhání bylo tématem radiporadny Českého Rozhlasu, kde byl hostem MUDr. Jiří Veselý.

V rozhovoru vysvětluje, jak k takovému srdečnímu selhání může dojít, rozdíl mezi infarktem a srdečním selháním, první pomoc, léčbu i následky. Mluvil  také o prevenci a tím, co je zapotřebí podniknout, když už se zjistí, že máte opravdu kardiologické potíže se srdcem. 

"Důležité je hlídat si krevní tlak a aby se vám neucpávaly tepny. Tam hraje velkou roli cholesterol, kouření, nadváha, cukrovka."

MUDr. Jiří Veselý, kardiolog

Celý rozhovor si můžete poslechnout zde:

https://hradec.rozhlas.cz/srdecni-selhani-kontra-infarkt-srdce-neni-dlouhodobe-schopno-delat-co-melo-9038979


Pokud máte srdeční selhání a hledáte kardiologa, můžete nás kontaktovat telefonicky nebo se dostavit osobně. V naši ambulanci vždy pečlivě zvažujeme i moderní metody nefarmakologické léčby (např. resynchronizační terapie, implantace kardioverterdefibrilátoru, kardiochirurgická operace, intervenční náhrada chlopní, apod.) a v případě potřeby odesíláme pacienta do centra pro specializované nefarmakologické metody.

Naším cílem je zlepšit kvalitu života u pacientů se srdečním selháním, snížit jejich riziko hospitalizace a úmrtí pro srdeční selhání.


ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ – ULTRAZVUK SRDCE

   Jedná se o základní vyšetření srdce zobrazující strukturu a funkci srdce

   Průběh vyšetření

 • Vyšetření je nebolestivé a provádí se ultrazvukovou sondou před povrch hrudníku v poloze na levém boku.
 • Doba vyšetření se pohybuje od 15 do 30 minut.
 • Vyšetření je vyhodnoceno lékařem ihned po jeho ukončení a není k němu třeba žádné přípravy.

Provádíme echokardiografickém přístroji GE Vivid S6 a GE Vivid S95. 

 

 

JÍCNOVÁ ECHOKARDIOGRAFIE

Cílem tohoto zdravotního výkonu je podrobnější ultrazvukové vyšetření srdce a velkých cév, kterého nelze dosáhnou z povrchu hrudníku a které nám umožní získat velmi kvalitní a cenné informace důležité pro další rozhodování o léčbě.  

Co byste měli vědět před vyšetřením?

Příprava před vyšetřením

 • Před vyšetřením 8 hodin nepít a nejíst. V této době by neměly být polykány ani běžně užívané léky. V případě nejasností je vhodné se poradit se sestřičkou nebo s ošetřujícím lékařem.

Průběh vyšetření

 • Vyšetření je prováděno speciální ultrazvukovou sondou umístěnou na ohebném endoskopu (tenká hadice), který se zavádí do jícnu. Dýchací cesty přitom zůstávají zcela volné.
 • Pacient je vyšetřován v poloze vleže na levém boku. Mezi zuby je vložen chránič, který brání poškození jícnové sondy při případném stisknutí čelistí.
 • Jícnová echokardiografie trvá 20-30 minut
 • Vyšetření probíhá bez uspání, pacient je po celou dobu při vědomí. Během vyšetření jsou sledovány základní životní funkce (krevní puls, dýchání, EKG atd.) V případě, že pacient má silný dávivý reflex, je aplikován znecitlivující spray nebo jsou podány nitrožilně léky proti dávení nebo celkově zklidňující preparáty.

Po vyšetření

 • Po vyšetření se z důvodu rizika vdechnutí potravy po znecitlivění hltanu nesmí ještě 2 hodiny nic jíst ani pít.
 • Často jsou při vyšetření podávány zklidňující léky, proto nelze v těchto případech ihned po vyšetření řídit motorové vozidlo nebo provádět jiné nebezpečné činnosti.
 • Doporučujeme přijít na vyšetření v doprovodu další osoby.

Jícnovou echokardiografii provádíme od 1. 5. 2020 v Kardiologické ambulanci v Náchodě a Jaroměři pro pojišťovny VZP (111), ČPZP (205), OZP (207) a ZPMV (211). 


 


EKG HOLTER 

   Holter EKG neboli Holterovo monitorování EKG je důležitým vyšetřením v kardiologii, které bez nutnosti hospitalizace         umožní zjistit řadu informací o srdeční činnosti.    

   Průběh vyšetření

 • Na hrudník pacienta sestřička v ordinaci přilepí elektrody, které jsou spojené se speciálním záznamovým zařízením, které pacient nosí na pásku okolo pasu po dobu 24 hodin, případně 48 hodin, ale i 7 dnů (o délce vyšetření rozhoduje lékař)
 • po provedení zkušebního EKG pacient odchází a může se věnovat běžným denním činnostem
 • během celého dne si pacient vede deník, do kterého zaznamenává činnost a popřípadě potíže 

Pokyny pro pacienta při monitoraci 24 hodin

 • po dobu nasazení přístroje se nekoupejte
 • nesundávejte si elektrody dříve, než uplyne 24 hodin od jeho nasazení
 • zajistěte, aby se přístroj nepoškodil (vlhkost, voda, mechanické poškození...)
 • vraťte přístroj (všechny zapůjčené části) do ambulance dle domluveného času
 • pokud přístroj pípá, zkontrolujte, zda nejsou elektrody odlepené, elektrody přitlačte na tělo, případně vyměňte za novou

Pokyny pro pacienta při monitoraci 48 hodin a delší

 • po dobu nasazení přístroje můžete vykonávat běžné denní činnosti
 • s přístrojem zbytečně nemanipulujte, nechte jej v ochranném obalu, nemačkejte žádná tlačítka
 • pokud přístroj pípá, zkontrolujte, zda nejsou odlepené elektrody, elektrody přitlačte na tělo, případně vyměňte za novou
 • před večerní hygienou si přístroj sundejte, vyndejte krabičku z ochranného obalu, odejměte zadní kryt a vyndejte baterie. Po koupání vložte nové baterie, znovu nasaďte a na krabičce zmáčkněte pravou šipku – pokračovat)
 • zajistěte, aby se přístroj nepoškodil (vlhkost, voda, pád na zem, mechanické poškození...)
 • vraťte přístroj (všechny zapůjčené části) do ambulance dle domluveného času


TLAKOVÝ HOLTER

Neinvazivní 24 hodinové ambulantní monitorování krevního tlaku. Vyšetření se provádí k upřesnění diagnózy vysokého krevního tlaku a k posuzování účinnosti léčby.

Průběh vyšetření

 • sestřička nasadí na ruku manžetu jako při běžné měření tlaku v ambulanci
 • přistroj (malou krabičku) sestřička naprogramuje (nastaví intervaly měření, denní a noční režim apod.), uloží do taštičky, kterou nosí pacient na pásku okolo pasu
 • po provedení zkušebního měření pacient odchází a může se věnovat běžným denním činnostem
 • přístroj měří tlak v přednastavených intervalech (zpravidla po půlhodině během dne, po hodině během noci), jedno měření trvá cca 20-30 vteřin; během měření přístroj nafukuje manžetu (tiché vrnění), následně vypouští vzduch
 • během celého dne si pacient vede deník, do kterého zaznamenává činnost a popřípadě potíže 

Pokyny pro pacienta při monitoraci

 • po dobu nasazení přístroje se nekoupejte
 • během měření je vhodné zastavit, příliš nemluvit
 • nesundávejte si manžetu dříve, než uplyne 24 hodin od jeho nasazení
 • zajistěte, aby se přístroj nepoškodil (vlhkost, voda, mechanické poškození...)
 • vraťte přístroj (všechny zapůjčené části) do ambulance dle domluveného času
 • pokud přístroj pípá, zkontrolujte, zda není hadička od manžety odpojená z přístroje, pokud ano, znovu zapojte a mírně otočte po směru hodinových ručiček pro zacvaknutí


ZÁTĚŽOVÉ TESTY - BICYKLOVÁ ERGOMETRIE, ERGOSPIROMETRIE, POHYBLIVÝ CHODNÍK

Při vyšetření je zaznamenávána elektrická aktivita srdce (tedy tzv. EKG ) a sledovány změny způsobené zatížením srdce námahou. Při zátěžovém testu sledujeme činnost srdce během zátěže, kde zjišťujeme onemocnění věnčitých tepen, abnormální TF, poruchy srdečního rytmu a tlakovou reakci na zátěž. 

Průběh vyšetření

 • na vyšetření je vhodné přijít aspoň dvě hodiny po jídle, vzít s sebou pohodlné sportovní boty, sportovní kalhoty a ručník
 • na hrudník pacienta sestřička přilepí elektrody a propojí je s přístrojem (EKG)
 • pacient šlape na kole, které je nastaveno na určitou zátěž, která se automaticky zvyšuje nebo případně chodí na pohyblivém chodníku
 • v průběhu vyšetření sestřička pravidelně měří krevní tlak a tepovou frekvenci
 • vyšetření je ukončeno klidovou fází

Kancelář společnosti | Doručovací adresa

EDUMED s.r.o.
Čechova 408
547 01 Náchod
email: info@edu-med.cz

Sídlo společnosti | Fakturační údaje

EDUMED s.r.o.
Dělnické domy 81,
550 01 Broumov
IČ: 27485820 | DIČ: CZ27485820