Kardiologické ambulance

Naše kardiologické ambulance

Broumov
Náchod
Jaroměř
Hradec Králové

 

Dispenzarizujeme pacienty se srdečním selháním, srdečními arytmiemi, hypertenzí, o pacienty po infarktu myokardu, po CMP, také o pacienty s chlopenními vadami či po ICD. 
U pacientů provádíme klinická vyšetření (EKG, změření TK, vyšetření pacienta lékařem) a další specializovaná vyšetření jako je echokardiografické vyšetření transtotakální (přes hrudník) a transesofageální (vyšetření jícnovou sondou), zátěžové testy (bicyklová ergometrie, bězecký pás, spiroergometrie), test na nakloněné rovině (HUT test), EKG Holter (24hodinové sledování EKG), tlakový Holter (24hodinové sledování tlaku). 
 

ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ – ULTRAZVUK SRDCE

Jedná se o základní vyšetření srdce zobrazující strukturu a funkci srdce

Průběh vyšetření

 • Vyšetření je nebolestivé a provádí se ultrazvukovou sondou před povrch hrudníku v poloze na levém boku.
 • Doba vyšetření se pohybuje od 15 do 30 minut.
 • Vyšetření je vyhodnoceno lékařem ihned po jeho ukončení a není k němu třeba žádné přípravy.

Provádíme echokardiografickém přístroji GE Vivid S6 a GE Vivid S95. 


JÍCNOVÁ ECHOKARDIOGRAFIE

Cílem tohoto zdravotního výkonu je podrobnější ultrazvukové vyšetření srdce a velkých cév, kterého nelze dosáhnou z povrchu hrudníku a které nám umožní získat velmi kvalitní a cenné informace důležité pro další rozhodování o léčbě.  

Co byste měli vědět před vyšetřením?

Příprava před vyšetřením

 • Před vyšetřením 8 hodiny pít a jíst. V této době by neměly být polykány ani běžně užívané léky. V případě nejasností je vhodné se poradit se sestřičkou nebo s ošetřujícím lékařem.
 • Pacientovi bude předložen k podpisu informovaný souhlas.

Průběh vyšetření

 • Vyšetření je prováděno speciální ultrazvukovou sondou umístěnou na ohebném endoskopu (tenká hadice), který se zavádí do jícnu. Dýchací cesty přitom zůstávají zcela volné.
 • Pacient je vyšetřován v poloze vleže na levém boku. Mezi zuby je vložen chránič, který brání poškození jícnové sondy při případném stisknutí čelistí.
 • Jícnová echokardiografie trvá 20-30 minut
 • Vyšetření probíhá bez uspání, pacient je po celou dobu při vědomí. Během vyšetření jsou sledovány základní životní funkce (krevní puls, dýchání, EKG atd.) V případě, že pacient má silný dávivý reflex, je aplikován znecitlivující spray nebo jsou podány nitrožilně léky proti dávení nebo celkově zklidňující preparáty.

Po vyšetření

 • Po vyšetření se z důvodu rizika vdechnutí potravy po znecitlivění hltanu nesmí ještě 1 hodinu nic jíst ani pít.
 • Často jsou při vyšetření podávány zklidňující léky, proto nelze v těchto případech ihned po vyšetření řídit motorové vozidlo nebo provádět jiné nebezpečné činnosti.
 • Doporučujeme přijít na vyšetření v doprovodu další osoby.

Jícnovou echokardiografii provádíme od 1. 5. 2020 v Kardiologické ambulanci v Náchodě a Jaroměři pro pojišťovny VZP (111), ČPZP (205), OZP (207) a ZPMV (211). 
 
Informovaný souhlas 

 

EKG HOLTER 

Holter EKG neboli Holterovo monitorování EKG je důležitým vyšetřením v kardiologii, které bez nutnosti hospitalizace umožní zjistit řadu informací o srdeční činnosti.        

Průběh vyšetření

 • Na hrudník pacienta sestřička v ordinaci přilepí elektrody, které jsou spojené se speciálním záznamovým zařízením, které pacient nosí na pásku okolo pasu po dobu 24 hodin, případně 48 hodin, ale i 7 dnů (o délce vyšetření rozhoduje lékař)
 • po provedení zkušebního EKG pacient odchází a může se věnovat běžným denním činnostem
 • během celého dne si pacient vede deník, do kterého zaznamenává činnost a popřípadě potíže 

Pokyny pro pacienta při monitoraci 24 hodin

 • po dobu nasazení přístroje se nekoupejte
 • nesundávejte si elektrody dříve, než uplyne 24 hodin od jeho nasazení
 • zajistěte, aby se přístroj nepoškodil (vlhkost, voda, mechanické poškození...)
 • vraťte přístroj (všechny zapůjčené části) do ambulance dle domluveného času
 • pokud přístroj pípá, zkontrolujte, zda nejsou elektrody odlepené, elektrody přitlačte na tělo, případně vyměňte za novou

Pokyny pro pacienta při monitoraci 48 hodin a delší

 • po dobu nasazení přístroje můžete vykonávat běžné denní činnosti
 • s přístrojem zbytečně nemanipulujte, nechte jej v ochranném obalu, nemačkejte žádná tlačítka
 • pokud přístroj pípá, zkontrolujte, zda nejsou odlepené elektrody, elektrody přitlačte na tělo, případně vyměňte za novou
 • před večerní hygienou si přístroj sundejte, vyndejte krabičku z ochranného obalu, odejměte zadní kryt a vyndejte baterie. Po koupání vložte nové baterie, znovu nasaďte a na krabičce zmáčkněte pravou šipku – pokračovat)
 • zajistěte, aby se přístroj nepoškodil (vlhkost, voda, pád na zem, mechanické poškození...)
 • vraťte přístroj (všechny zapůjčené části) do ambulance dle domluveného času


TLAKOVÝ HOLTER

Neinvazivní 24 hodinové ambulantní monitorování krevního tlaku. Vyšetření se provádí k upřesnění diagnózy vysokého krevního tlaku a k posuzování účinnosti léčby.

Průběh vyšetření

 • sestřička nasadí na ruku manžetu jako při běžné měření tlaku v ambulanci
 • přistroj (malou krabičku) sestřička naprogramuje (nastaví intervaly měření, denní a noční režim apod.), uloží do taštičky, kterou nosí pacient na pásku okolo pasu
 • po provedení zkušebního měření pacient odchází a může se věnovat běžným denním činnostem
 • přístroj měří tlak v přednastavených intervalech (zpravidla po půlhodině během dne, po hodině během noci), jedno měření trvá cca 20-30 vteřin; během měření přístroj nafukuje manžetu (tiché vrnění), následně vypouští vzduch
 • během celého dne si pacient vede deník, do kterého zaznamenává činnost a popřípadě potíže 

Pokyny pro pacienta při monitoraci

 • po dobu nasazení přístroje se nekoupejte
 • během měření je vhodné zastavit, příliš nemluvit
 • nesundávejte si manžetu dříve, než uplyne 24 hodin od jeho nasazení
 • zajistěte, aby se přístroj nepoškodil (vlhkost, voda, mechanické poškození...)
 • vraťte přístroj (všechny zapůjčené části) do ambulance dle domluveného času
 • pokud přístroj pípá, zkontrolujte, zda není hadička od manžety odpojená z přístroje, pokud ano, znovu zapojte a mírně otočte po směru hodinových ručiček pro zacvaknutí


ZÁTĚŽOVÉ TESTY - BICYKLOVÁ ERGOMETRIE, ERGOSPIROMETRIE, POHYBLIVÝ CHODNÍK

Při vyšetření je zaznamenávána elektrická aktivita srdce (tedy tzv. EKG ) a sledovány změny způsobené zatížením srdce námahou. Při zátěžovém testu sledujeme činnost srdce během zátěže, kde zjišťujeme onemocnění věnčitých tepen, abnormální TF, poruchy srdečního rytmu a tlakovou reakci na zátěž. 

Průběh vyšetření

 • na vyšetření je vhodné přijít aspoň dvě hodiny po jídle, vzít s sebou pohodlné sportovní boty, sportovní kalhoty a ručník
 • na hrudník pacienta sestřička přilepí elektrody a propojí je s přístrojem (EKG)
 • pacient šlape na kole, které je nastaveno na určitou zátěž, která se automaticky zvyšuje nebo případně chodí na pohyblivém chodníku
 • v průběhu vyšetření sestřička pravidelně měří krevní tlak a tepovou frekvenci
 • vyšetření je ukončeno klidovou fází

Kancelář společnosti | Doručovací adresa

EDUMED s.r.o.
Pražská 1995,
547 01 Náchod
(budova Hamra Medical, s.r.o., 1. patro)
email: info@edu-med.cz

Sídlo společnosti | Fakturační údaje

EDUMED s.r.o.
Dělnické domy 81,
550 01 Broumov
IČ: 27485820 | DIČ: CZ27485820